Hội Nghị Đại Biểu Người Lao Động Năm 2017

                            Hội Nghị Đại Biểu Người Lao Động Năm 2017

Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2017 với sư tham dự của đồng chí Nguyễn Hữu Hồng Kỳ Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng chí Nguyễn Thành Lập Giám đốc điều hành Công ty, đồng chí Trần Bé Hùng Chủ tịch công đoàn công ty, đồng chí Nguyễn Văn Thương Phó bí thư chi bộ công ty... và 40 đại biểu đại diện cho hơn 500 CBNV đang làm việc tại Công ty. 

Thông quan văn kiện Hội nghị, 100% Đại biểu thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Đồng chí Nguyễn Thành Lập đại diện lãnh đạo Công ty và đồng chí Trần Bé Hùng đại diện Người lao động ký kết "Thỏa ước lao động năm 2017"
 
 

Hỗ trợ online

(848)38462618

Chăm sóc khách hàng
Kinh doanh KD 135
Điều hành nhân sự

DHNS 123

DHNS 131 /133