Triển Khai Ngân Hàng Bảo Việt - CN Đồng Nai

 Ngân hàng Bảo Việt (Baoviet Bank) chi nhánh Đồng Nai được khai trương vào ngày 16/12/2018 Visit được Ngân hàng Bảo Việt tín nhiệm qua nhiều năm cung cấp dịch vụ bảo vệ cho toàn các hội sở, chi nhánh và phòng giao dịch Ngân hàng tại khu vực Tp.HCM và tiếp tục đồng hành cho chi nhánh Đồng Nai.

                                                                           Hình ảnh triển khai Ngân hàng chi nhánh Đồng Nai


Hỗ trợ online

(848)38462618

Chăm sóc khách hàng
Kinh doanh KD 135
Điều hành nhân sự

DHNS 123

DHNS 131 /133