CÔNG TY VISIT ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG NHẬN CSI - 2017 DO TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ ĐỘC LẬP (GTA) CÔNG NHẬN

 Năm 2017, sau 12 năm thành lập & phát triển - CÔNG TY BẢO VỆ VISIT rất lấy làm vinh dự là một trong những Công ty Bảo vệ đầu tiên trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bảo vệ được Tổ chức quốc tế độc lập GTA (Global Trade Alliance)  trao chứng nhận là Doanh nghiệp đạt chỉ số CSI-2017 - chỉ số hài lòng khách hàng với mức độ xuất sắc (Excellence Customer Satisfaction) trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bảo vệ tại Việt Nam. Việc đạt danh hiệu này, một lần nữa khẳng định phương châm kinh doanh công ty luôn đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu, tập thể luôn hướng tới cam kết tạo sự hài lòng như mong đợi từ khách hàng, đúng với tiêu chí Công ty luôn phấn đấu, hoàn thiện: Visit – Bảo vệ đích thực – Xứng đáng niềm tin.

 


Hỗ trợ online

0971444023

Chăm sóc khách hàng
Điều hành nhân sự