Visit triển khai bảo vệ cho Toàn Nhà Máy Modelez Kinh Đô

  Visit tiếp nhận & triển khai bảo vệ cho Toàn Nhà Máy Modelez Kinh Đô (Vsip1) từ ngày 1/7/2018

Sau thời gian 04 năm đảm bảo an ninh vòng ngoài cho nhà máy, đến ngày 1/7/2018, Visit chính thức được tín nhiệm và giao bảo vệ cho Toàn nhà máy.

Nhà máy Modelez Kinh Đô vốn 100% Mỹ, có các yêu cầu về an ninh & an toàn rất cao và chuyên nghiệp.

 


Hỗ trợ online

(848)38462618

Chăm sóc khách hàng
Kinh doanh KD 135
Điều hành nhân sự

DHNS 123

DHNS 131 /133